Informació General

  Direcció:

De dilluns a dijous de 9 a 10 h.

  Secretaria:

De dilluns a divendres de 9 a 10 h. i el dimarts de 15 a 16’30 h.

  Tickets menjador:

Fins les 9 h. del mateix dia.