Menjador Escolar

 

 

ON HEU D'AVISAR:

Tant si és per un mes com per un dia haureu de comunicar-ho a l'oficina. Si és per a un dia ho podreu dir finsles 8,05 del matí del mateix dia. L'import del menú es podrà pagar en aquest moment o carregar-lo al rebut escolar.

HÀBITS DEL MENJADOR:

* Llavar-se les mans.
* No embrutar-se a l'hora de menjar.
* No desperdiciar els aliments.
* Habituar-se a menjar tots els aliments que formen part dels diversos menús.
* Utilitzar correctament el cobert i tot el material.
* Retirar la taula en acabar de dinar.
* Portar-se bé, respectar els companys i els adults.
* Menjar en un període de temps adequat.

* Les actituds reiteradament negatives al menjador, es podran sancionar quedant-se sense utilitzar aquest servei durant alguns dies.
* L'acompliment d'aquestos objectius, així com la tutela durant el de-senvolupament de les activitats programades abans i després del dinar, estarà a càrrec de set educadores adultes.
* l'Alumnat del menjador només podrà eixir del centre si presenta un permís dels pares o tutors.
* La conducta de l'alumnat serà tutelada per les educadores, que passaran setmanalment un registre d'incidències al tutor/a de cada xiquet/a.

        

BON PROFIT !!!!