Servei de recursos per al professorat

FCAPA

  Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia de Valencia
  Calle Caballeros, 29 Bajo 46001 VALENCIA Teléfono: 963916902 Fax: 963915828

   Web: http://www.fcapa-valencia.org  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org

 

   Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

 

Revista mensual dirigida a les families amb fills en edat escolar, és l'únic mig d'aquesta naturalesa i compta amb el recolzament de les principals patronals del sector educatiu i diferents associacions de families.

 

 Ministeri d'Educació i Ciència : Educació

 

 

 Espai de recursos, materials, informació i propostes de treball per a  les TIC i la Tecnologia a secundària

 

 

 Recursos i materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la tecnologia.

 

 

Pràctiques, informàtica, apunts i molt més....

 

 

TECNOESO Treballs, exàmens, recursos, etc.

Unitats didàctiques, exercicis i problemes


    INFORMATICA - Pràctiques de Photoshop

Taller de Matemátiques Jocs, criptogrames, mots encreuats, etc

Matemàtiques i Informàtica (ESO i Batxillerat)

 

 

 

 

 

- Informació sobre Cicles Formatius i Batxillerat

   

 CASTELLÀ

        Ejercicios de lengua castellana

 

    La página del idioma español

Instituto Cervantes Institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana

Teoría y Ejercicios de lengua castellana

Enlaces de prensa a todos los periódicos

 ANGLÉS

Aulafacil  - Gramàtica i activitats, les quals es poden corregir on-line

Mailxmail - Cursos d’idiomes bàsics o especialitzats per temes.

BBC - Pàgina de continguts educatius de la televisió pública inglesa. Disposa de cursos interactius de diferents nivells

Cursos d'idiomes - Selecció dels cursos més interesants de la red

Friendsabroad - Registre per a contactar amb amics d’altres nacionalitats i comunicar-se en anglés (penpals)   

 

             Informació sobre el Sistema Solar

             Estudi de la diversitat vegetal i conservació dels hàbitats naturals

              Entreteniment educatiu sobre el sistema solar

             Web del parc temàtic de les ciències de Granada

             Molt interessant la seua secció d’àrees temàtiques

             Fotografies de minerals i roques amb la seua composició

             Informació gràfica i textual relativa a cadascun dels cinc regnes d’éssers vius

             Informació sobre els diferents aspectes relatius al tema de l’evolució

             Àmplia informació sobre el tema de les plantes

             Web del Ministeri de Medi Ambient

             Informació sobre la diversitat d’insectes que habiten la Terra

             Una finestra per a explorar la riquesa de la vida a la Terra i dels ecosistemes

  Articles: el petroli, les catàstrofes naturals…

 ► Informació sobre el cicle de l’aigua

  Es descriuen i es mostren els principals tipus de fruits

 

 

 

 Portal Católico

 Archidiócesis de Valencia

 Santa Sede

 Arzobispado de Valencia

 Conferencia Episcopal Española

 Biblioteca Electrónica Cristiana

 ZENIT  Agencia Internacional Católica de Noticias

 INTERROGANTES  Llibres, artícles, testimonis, casos pràctics, documentació catòlica, etc.

 ARVO  Su finalidad es la difusión de ideas coherentes con el humanismo cristiano

 CONOZE Artícles d'interés

 Directorio Católico